O spoločnosti

O nás

O nás

Valentis je medzinárodná farmaceutická spoločnosť, ktorá pomocou najmodernejších technológií vyvíja a vyrába výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky a rastlinné produkty v oblasti prirodzeného zdravia.
Naším hlavným zameraním sú tekuté nutraceutiká a nanotechnológie.

 

Naše poslanie

Naším poslaním je pomáhať ľuďom udržiavať si zdravie tým najprirodzenejším spôsobom.

Za najlepšiu považujeme liečbu, ktorá je prírodného pôvodu a je bezpečná, pomáha ľudskému telu zotaviť sa a nenarušuje jeho prirodzenú rovnováhu.

Snahou spoločnosti Valentis je postaviť sa na čelo vo všetkých oblastiach prírodnej medicínskej liečby.

Naše činnosti

Vyvinutie produktu

Pôsobíme v rôznych oblastiach, no princíp súladu s prírodou dodržiavame vo všetkých jednotkách spoločnosti. Pri vyhľadávaní oblastí, v ktorých existujúca medicína zlyháva, udržiavame kontakty s lekármi, aby sme mohli ponúknuť lepšie alternatívy. Na základe nášho výskumu pripravujeme zloženie inovatívnych farmaceutických prípravkov, vykonávame registráciu liečby, prispôsobujeme výrobné technológie a produkty buď vyrábame sami, alebo výrobou zmluvne poveríme našich partnerov a  produkty potom umiestňujeme na trh.

Výroba

Výroba všetkých produktov spoločnosti Valentis prebieha striktne v súlade s požiadavkami systému správnej výrobnej praxe. Spoločnosť zabezpečuje a kontroluje sledovateľnosť všetkých produktov na výrobnej linke, od produkcie aktívnych látok až po zaistenie farmakovigilancie.

Všetky naše výrobné procesy a metódy kontroly kvality boli nezávisle overené. Našich externých dodávateľov si vyberáme mimoriadne pozorne – všetci naši dodávatelia sa podrobujú auditu zo strany spoločnosti Valentis, aby sa zaistilo, že spĺňajú naše osobité normy v oblasti kontroly kvality.

Pre naše produkty si stanovujeme vysoké normy, aby sme splnili povinnosti vytýčené v zákone a smerniciach EÚ.

Kontrola kvality

Pri každom novom produkte sa pred uvoľnením na hromadnú výrobu dôkladne kontroluje účinnosť a potenciálne vedľajšie účinky. Počas tejto etapy sa získavajú dôkazy na účely vedeckého odôvodnenia a vedú sa konzultácie so špecialistami z rôznych oblastí. Naše produkty uvoľňujeme na trh, až keď sme si úplne istí ich bezpečnosťou a účinnosťou.

Vznik spoločnosti Valentis
1919
Roky skúseností
Začiatky spoločnosti Valentis siahajú do roku 1919, keď Pasteurova stanica začala vyrábať vakcíny proti besnote.
1931
Vilnius Pharmaplant
Vo Vilniuse začala pôsobiť spoločnosť Vilnius Pharmaplant zaoberajúca sa výrobou liekov, ktoré boli rozšírené v Litve aj v zahraničí.
1963
Bakteriálne prípravky
Pasteurova stanica sa transformovala na spoločnosť Bakteriálne prípravky. Keď sa táto výrobná jednotka osamostatnila, vyrábala biofarmaceutické produkty, ktoré boli na začiatku 20. storočia najpotrebnejšie.
2003
Valentis
Po fúzii niekoľkých farmaceutických spoločností v roku 2003 sa strany rozhodli pre spoločný názov Valentis. Ide o latinské slovo, ktoré znamená „zdravý a silný“. Odvtedy sa spoločnosť Valentis rozrástla a jej produkty sa vyvážajú do viac než 40 štátov sveta.
Dnes
Spoločnosť Valentis dnes
Dnes je spoločnosť Valentis medzinárodnou spoločnosťou s pobočkami vo Švajčiarsku, v Nórsku, Nemecku, Poľsku a v iných európskych štátoch. Pomocou najmodernejších technológií vyvíja a vyrába výživové doplnky, zdravotnícke pomôcky a rastlinné produkty v oblasti prirodzeného zdravia.

Najvyššie štandardy kvality

Certifikát GMP
Správna výrobná prax, výroba liekov. Všetky naše zariadenia, procesy a produkty sú zaručene v súlade s GMP.
Certifikát GDP
Certifikát o správnej distribučnej praxi znamená, že spĺňame požiadavky na bezpečnú, hygienickú a pre jednotlivé produkty primeranú prepravu liekov.
Certifikát ISO 9001:2015
Tento certifikát preukazuje schopnosť konzistentne dodávať produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov a regulačných orgánov, a našu schopnosť stále sa zlepšovať.
Certifikát ISO 13485
Tento certifikát potvrdzuje, že spoločnosť Valentis plní požiadavky na marketing a predaj zdravotníckych pomôcok na celom svete.
Certifikát EcoAgros
Certifikát EcoAgros potvrdzuje, že spoločnosť Valentis dokáže vyrábať organické produkty.
Výživové doplnky – HACCP
Vo výrobnom zariadení je nainštalovaný systém analýzy nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov.
Medzinárodný rozvoj

Spoločnosť Valentis je živá, ustavične napredujúca a rozvíjajúca sa spoločnosť. V súčasnosti vyvážame produkty do viac než 40 štátov sveta.

V snahe o efektívnosť sa usilujeme prilákať nových partnerov, aby sme mohli prenikať do nových regiónov. Vďaka realizácii našich nápadov spoločne s našimi partnermi sa domnievame, že ľuďom skutočne dokážeme ponúknuť lepšiu kvalitu života s minimálnym vplyvom na ich organizmy a životné prostredie.

Toto smerovanie nám ponúka jedinečnú identitu a veríme, že je lákavou pozvánkou na spoluprácu pre našich partnerov.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti.
Zistiť viac